VRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore RooseveltVRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore RooseveltVRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore RooseveltVRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore RooseveltVRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore RooseveltVRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore Roosevelt
     VRC-40 C-2A Greyhound lands on USS Theodore Roosevelt


Obinjess 74
49.198

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Đã tải lên vào 13-06-2008

I love watching the COD come in for a landing. Note how the aircraft bounces when it hits the deck.

Đang tải...

Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...

&title=" title="">
Category:
View:
Like:
Dislike:
Date:Description:YouTube Gold
https://youtube.com/devicesupporthttps://youtube.com/devicesupport
https://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.com


Videos Related:View: 23.760 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 2:38
User:View: 64.138 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 16:44
User:View: 377.320 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 0:57
User:View: 11.651 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 1:29
User:View: 33.200 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 1:14
User:View: 33.241 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 4:03
User:View: 1.800.775 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 1:29
User:View: 2.524.376 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 2:10
User:View: 18.310 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 0:33
User:View: 14.061 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 2:28
User:View: 2.366 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 2:39
User:View: 28.182 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 0:23
User:View: 2.509 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 2:25
User:View: 2.154 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 0:56
User:View: 1.504.780 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 0:32
User:View: 223.726 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 2:40
User:View: 1.412 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 0:13
User:View: 1.492 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 1:15
User:View: 6.716 lượt xem
Time:
User:View:
Time: 1:54
User:
© 2013 - All Right Reserved